Disclaimer / Gebruikersovereenkomst

Installatiebedrijf Werkendam B.V., gevestigd in Werkendam, Vierlingstraat 27, 4251 LC en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18082065

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door:

Installatiebedrijf Werkendam B.V.
Vierlingstraat 27
4251 LC Werkendam
T 0183 505110
E info@ibw-wdam

Gerelateerde informatie:

Algemene Voorwaarden Consumenten
Algemene Voorwaarden Bedrijven
Verwerkersovereenkomst
Privacy Beleid

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Installatiebedrijf Werkendam B.V. en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website ibw-wdam.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Installatiebedrijf Werkendam B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Installatiebedrijf Werkendam B.V.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf Werkendam B.V. het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Installatiebedrijf Werkendam B.V. bevindt of via de link naar de website van Installatiebedrijf Werkendam B.V. wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Installatiebedrijf Werkendam B.V. staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Installatiebedrijf Werkendam B.V. is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Installatiebedrijf Werkendam B.V. van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Installatiebedrijf Werkendam B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy
Installatiebedrijf Werkendam B.V. verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst.
Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Installatiebedrijf Werkendam B.V. op via het contactformulier.

Installatiebedrijf Werkendam B.V. , versie 22 mei 2018

VCA-certificaat opnieuw verlengd

Vanaf juni 2022 hebben wij een nieuw VCA** 2017/6.0 certificaat. Dit nieuwe certificaat is uitgereikt door NCI, de opvolger van SCI.

Sonate, Den Haag

Boele & van Eesteren is In het najaar van 2019 gestart met de bouw van twee woontorens: ‘Adagio’ en ‘Bolero’. De torens zijn een onderdeel van het project Sonate in het Spuikwartier, gevestigd in hartje Den Haag. Eerder waren de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken op deze plek gevestigd.

Opnieuw VCA gecertificeerd

Wij zijn er trots op dat wij sinds maart 2021 weer volledig gecertificeerd zijn voor VCA**2017/6.0. Dit geeft aan dat wij voldoen aan een flink aantal organisatie-eisen.

Laatste

nieuws