In Nieuws

Vanaf juni 2022 hebben wij een nieuw VCA** 2017/6.0 certificaat. Dit nieuwe certificaat is uitgereikt door NCI, de opvolger van SCI. Dit geeft aan dat -hoewel de partij die deze certificering uitreikt is veranderd- onze toewijding aan veilig, gezond en milieuvriendelijk werken onveranderd is gebleven.

 

Wat houdt een VCA-certificering in?

Een VCA-certificering houdt in dat er rekening wordt gehouden met veiligheid, gezondheid en milieu en dat er voldaan wordt aan een lijst met aandachtspunten en werkwijzen.

Het laat zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor het aansturen van de veiligheidsketen in zowel routine- als niet routinematige werkzaamheden. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze onderaannemers in meerdere disciplines. Uitermate belangrijk, omdat wij werkzaamheden uitvoeren die een verhoogd veiligheidsrisico met zich meebrengen.

 

Wat betekent dit voor onze klanten?

Onze klanten genieten van dezelfde kwaliteit die we altijd al hebben geleverd. Het certificaat mag zijn uitgereikt door een nieuwe instantie, maar inhoudelijk betekent het nog steeds dat onze klanten ervan op aan kunnen dat wij te allen tijde veilig te werk gaan, voldoen aan de Arbowet en goed en betrouwbaar werken op de locaties waar wij werkzaamheden verrichten.