In Nieuws

Een solide en betrouwbare organisatie

Installatiebedrijf Werkendam, kortweg IBW, is een solide en betrouwbare organisatie met ervaren en professionele medewerkers, die op een efficiënte en flexibele wijze voor haar relaties innovatieve oplossingen biedt met een hoge kwaliteit.

Veiligheidsdeskundige

Installatiebedrijf Werkendam BV heeft een eigen veiligheidskundige in dienst, die de opleiding Midden Veiligheidskundige heeft afgerond. Bij projecten waar extra expertise op het gebied van veiligheid nodig is, wordt deze deskundigheid extern ingehuurd.

De visie van IBW

 Installatiebedrijf Werkendam streeft als middelgroot bedrijf naar gestage groei door een continue verbetering van mensen en kwaliteit. IBW streeft naar handhaving van haar goede naam door professionele medewerkers mee te laten denken met haar klanten, waarbij innovatie, efficiëntie en vakmanschap prioriteiten zijn. Innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hierbij belangrijke pijlers.

Productpakket

– Sanitaire en gasinstallaties
– Luchtbehandeling installaties en centrale verwarming
– Bitumineuze en kunststof dakbedekkingen
– Elektrische installaties
– Waterdichting van gevels (voetlood) en funderingen.

Duurzaamheid

Installatiebedrijf Werkendam BV houdt rekening met haar omgeving en de maatschappij bij het uitoefenen van de onderneming.

Ten aanzien van de omgeving waarderen wij onze personeelsleden die vrijwilligerswerk doen, en uiten die waardering middels bijdragen aan hun verenigingen en organisaties.

Tevens hechten wij veel waarde aan het aannemen en opleiden van jongeren, wat de toekomst van onze maatschappij ten goede komt. IBW is een erkend leerbedrijf voor dakdekkers bij Fundeon, voor installatietechniek bij Kenteq en voor administratieve functies bij Ecabo. Op dit moment hebben wij 13 jongeren in dienst die een BBL-opleiding volgen. (BBL staat voor een beroeps begeleide leerweg, waarbij een leerling binnen het leerbedrijf de praktijkopleiding krijgt en eens per week op school de theorie leert.)

Ten aanzien van het milieu hebben wij bij de nieuwbouw van ons kantoor een speciale dakbedekking geplaatst, Polygum Carrara®. Dit is een witte hitte reflecterende bitumen dakbaan, met luchtzuiverende en CO2 reducerende eigenschappen. Polygum Carrara® koelt de gebouwen en draagt bij tot de reductie van secundair fijn stof. Tevens is het kantoor in alle ruimtes met lichtsensoren uitgerust, zodat de verlichting automatisch dooft als er geen gebruik van wordt gemaakt. De CV/airco installatie is met een energiezuinig lucht/lucht warmtepomp uitgevoerd waarvoor een verklaring Energie Investering Aftrek (EIA) is verkregen.

De afvalstromen uit de activiteiten van IBW worden gescheiden in papier, bitumineuze dakbedekking, EPS (isolatie), klein chemisch afval en rest afval. Branchevereniging Vebidak (waarbij IBW is aangesloten) is momenteel een infrastructuur aan het opbouwen voor inzameling en nuttig hergebruik van bitumineus dakafval.

Losliggende dakbedekking heeft bijvoorbeeld onze voorkeur als het gaat om de scheiding en hergebruik van materialen aan het eind van de Life Cycle van een gebouw.