In Nieuws

Polygum Carrara, de luchtzuiverende en koelende ECO dakbaan

Polygum Carrara is een ECO dakbaan die CO2-uitstoot én de ecologische voetafdruk reduceert en ontworpen is volgens de principes van cradle to cradle. Het witte reflecterende mineraal aan de bovenzijde is voorzien van de “Air Care Technology” die luchtzuiverend werkt.

Luchtzuivering: Air Care Technologie

ATAB’s Air Care Technology zet NOx (stikstofoxide) en SOx (zwaveloxide) om in onschadelijke milieu-neutrale stoffen.

De minerale afwerking van Polygum Carrara is gecoat met speciaal type Titaniumdioxide (TiO2). Onder invloed van UV- licht werkt het als een katalysator en zet het stikstofoxiden(NOx en SOx), welke de verzuring van het milieu in de hand werken en het broeikaseffect mee veroorzaken, om in onschadelijke en milieu-neutrale stoffen en dit gedurende de hele levensduur van het dak.

Deze ATAB “Air Care Technology” resulteert in een bijdrage tot de reductie van het uiterst schadelijke zogenaamde secundaire fijn stof in de lucht.

Koeling

Polygum Carrara is aan de bovenzijde afgewerkt met een witte krachtige reflecterende en emitterend minerale afwerking. Naast de klassieke reflectie waardoor een groot gedeelte van de warmte door zonnestraling wordt gereflecteerd, heeft deze minerale afwerking een bijkomende specifieke materiaaleigenschap. Dit mineraal heeft een hoge emissiviteit. Dit wil zeggen dat het materiaal zeer efficiënt de opgenomen warmte afgeeft door middel van IR straling.

Deze dubbele eigenschap van de afwerking van Polygum Carrara resulteert dus in een reductie van de oppervlaktetemperatuur van de dakbedekking van meer dan 30 °C. Hierdoor zal het gebouw minder snel opwarmen tijdens de zomer en is er minder actieve koeling nodig. Bovendien zullen er aanzienlijk minder temperatuurschokken optreden waardoor de verwachte levensduur van dit dakmembraan met minstens 5 jaar verlengd wordt. Naast het puur economische voordeel resulteren deze twee positieve gevolgen in een vermindering van de CO2 uitstoot en dus een lagere ecologische voetafdruk.

Kwaliteit

Bewezen duurzaamheid: Carrara is een Polygum dakbaan en heeft aldus een bewezen duurzaamheid van +30 jaar. (Bron BDA: rapport08-B-0035).

Hoogwaardig tri-laminaat polyester-composiet inlage: De inlage onderscheidt zich, naast de uitermate hoge mechanische waarden, door een uitzonderlijke dimensiestabiliteit en delaminatieweerstand. Wapening van gerecycleerde polymeren.

Zekere en veilige plaatsing: Carrara is een Turbo want heeft de gepatenteerde Turbo profilering meegekregen voor een snelle en zekere plaatsing. Polygum Carrara geniet een verzekerde garantie indien geplaatst door een erkend dakdekker volgens de regels van de kunst.

Vliegvuurbestendig: Ingebouwde brandwerendheid door natuurlijke, expandeerbare grafietkristallen die tijdens de productie op de drager worden aangebracht. De ‘Prevent Technologie’ biedt het dakvlak een duidelijk verhoogde brandveiligheid (Europese brandnorm EN 13501).

Ecologisch bouwen

100% groene energie
Door de productie op groene energie is er minder verbruik van fossiele brandstof met als gevolg een aanzienlijke CO2 reductie. ATAB garandeert zijn productie met 100% groene energie.

Gerecycleerde grondstoffen
Polygum Carrara is een ECO dakbaan waarvan de bitumen coating voor een groot deel is samengesteld uit gerecycleerde grondstoffen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit geregenereerd bitumen van oude dakbedekking en productierestanten, gerecycleerde polymeren. Dit resulteert in een aanzienlijke reductie van de ecologische voetafdruk van Polygum.