In Nieuws

Ron Bresser (directeur) en Geert Hendriks (uitvoerder dakbedekking) leggen uit dat IBW over het algemeen projecten uitvoert voor aannemers en woningbouwverenigingen, waarbij zij zelf slechts zelden hoofdaannemer zijn. En dat geldt evenzo voor het onderhoud. IBW is lid van twee brancheverenigingen omdat zij informatie-uitwisseling van groot belang vinden.

IBW en opleidingen

Een aantal jaren geleden is IBW in contact met Tectum gekomen. Sommige personeelsleden zijn te technisch bezig en missen op middelbaar niveau de theoretische bagage om als echte allrounder te kunnen functioneren. En andersom komt dat ook voor. Dan kan een medewerker uitstekend calculeren, maar mist de affiniteit met het bedekken van een dak.

De Kaderopleiding bij Tectum brengt dit in evenwicht. Ook op dit moment volgen meerdere medewerkers de kaderopleiding. Scholing en opleiding vinden ze bij IBW een eis. Ron Bresser: ‘We willen dat onze mensen zowel praktisch als theoretisch goed op de hoogte zijn van alles wat zich op de daken afspeelt. We streven voor onze onderneming minimaal naar niveau 2 en het liefste nog naar een niveau hoger.

Maar niet iedereen hoeft op een dergelijk niveau te functioneren. Als men hier komt werken, is het behalen van de basisberoepsopleiding verplicht. Omdat we geen beroep kunnen doen op de tegemoetkomingsregelingen in de BIKUDAK-sector, betalen we de scholingen en opleidingen zelf. Dat vinden wij vanzelfsprekend. Het budget voor de dakdekkers is vrij hoog. De kosten voor scholing en opleidingen gaan voor de baat uit. Wij hanteren de filosofie dat je een slag eerder wint met je eigen soldaten dan met een leger vol huurlingen. Dus investeren we in onze eigen mensen  en maken er samen met Tectum, vakkrachten van.
Een tweede doel is dat wij onze medewerkers graag lang bij ons houden, we willen ze betrokken laten zijn en dus bieden we, naast opleidingsmogelijkheden, volop ontplooiingskansen aan en zorgen we voor een goed werksfeer.

Elk jaar zijn er functioneringsgesprekken waarin we vragen naar hun opleidingsbehoefte. Sommige jongens willen graag leermeester worden. Het is een bewust beleid wat zijn vruchten afwerpt; het ziekteverzuim is met 1,9% uitgesproken laag te noemen.